Serwis wentylacji przemysłowej

Wentylacja przemysłowa to złożony system spełniający specyficzne wymogi określonego obiektu. Ze względu na dużą różnorodność obiektów przemysłowych oraz różnice w ich przeznaczeniu każdy system wentylacji przemysłowej jest inny i wymaga innych zabiegów serwisowo-naprawczych.

Serwis wentylacji przemysłowej to usługa, którą „szyjemy na miarę” potrzeb wynikających z kształtu oraz eksploatacji danego systemu wentylacji przemysłowej. Zależnie od specyfiki systemu oraz zastosowanych w nim komponentów, a także normalnych warunków jego eksploatacji określamy częstotliwość oraz zakres przeprowadzanych przeglądów serwisowych i wykonywanych prac konserwacyjnych. Jednocześnie określamy maksymalny czas użytkowania poszczególnych komponentów systemu oraz częstotliwość ich wymiany w ramach standardowych przeglądów serwisowych. Regularna wymiana zużywających się komponentów umożliwia skuteczne przeciwdziałanie potencjalnym awariom i obniżenie kosztów eksploatacji oraz naprawy całego systemu wentylacji.

W ramach usługi serwis wentylacji przemysłowej oferujemy:

  • regularne przeglądy systemu wentylacji,
  • wykonywanie pomiarów i regulowanie pracy komponentów systemu,
  • naprawy urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • optymalizację systemu wentylacji przemysłowej pod kątem jej efektywności.

Usługę świadczymy w ramach umowy serwisowej. Na potrzeby Klientów, którzy nie zawarli z nami umów serwisowych świadczymy usługi serwisowe i naprawcze w trybie doraźnym.

W ramach usługi serwis wentylacji przemysłowej świadczonej doraźnej oferujemy:

  • jednorazowy przegląd serwisowy wentylacji,
  • wykonanie niezbędnych pomiarów, regulację pracy komponentów systemu,
  • naprawę urządzeń wentylacyjnych.
Klim-Spaw Zabrze oferuje profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wszystkich urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Naszą specjalnością jest naprawa urządzeń marek, takich jak: Carrier, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung i Toshiba. Oferujemy umowy serwisowe na przeglądy i naprawy systemów i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji w dużych i mniejszych obiektach.
 
Klientów z obszaru województwa Śląskiego zainteresowanych stałą obsługą serwisową wentylacji przemysłowej lub klimatyzacji zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Klim-Spaw Zabrze.