Kontakt

Placehold
SERWIS: KLIM-SPAW oddział w Zabrzu

ul. Henryka Sienkiewicza 46,
41-800 Zabrze
tel.: 694 488 379
e-mail: tomasz.zieba@klim-spaw.pl


SPRZEDAŻ: AIR 4 YOU oddział w Zabrzu

ul. Henryka Sienkiewicza 46,
41-800 Zabrze
tel.: 507 025 020
e-mail: grzegorz.kostka@air4you.pl


NIP: 521-331-88-98
REGON: 015862980
ALIOR BANK: 27 2490 0005 0000 4530 5384 1192
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000223031
Kapitał zakładowy 150.000,00 PLN
Formularz kontaktowy