Faq

Co to jest klimatyzacja?

Pojęcie klimatyzacji jest często mylnie utożsamiane z układem lub systemem klimatyzacji. W praktyce klimatyzacja to proces wymiany powietrza w pomieszczeniu, którego podstawowym zadaniem jest utrzymywanie określonych warunków klimatycznych w tymże pomieszczeniu. Oznacza to, iż klimatyzacja jest procesem odpowiedzialnym za utrzymanie zadanego zakresu temperatur oraz wilgotności powietrza w danym pomieszczeniu.

Tak rozumiana klimatyzacja jest więc procesem, który nie tylko odpowiada za zapewnienie warunków komfortu użytkownikom danego obiektu lub pomieszczenia, przez które rozumie się dogodne warunki do pracy i funkcjonowania człowieka, ale również za zapewnianie optymalnych warunków do przeprowadzania określonych procesów przemysłowych i technologicznych oraz odpowiednich warunków składowania w przypadku obiektów magazynowych.

powrót do góry

Co to jest wentylacja?

Wbrew obiegowemu rozumieniu wentylacja nie jest instalacją, ale procesem odpowiedzialnym za zapewnianie odpowiedniej cyrkulacji powietrza, najczęściej pomiędzy zamkniętymi pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca instalacja wentylacyjna jest niezbędna w pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta, gdyż zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże, które jest niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy. Jest to szczególnie istotne w przypadku pomieszczeń, w których działają urządzenia zużywające powietrze.

Instalacja wentylacyjna może być także systemem zamkniętym, w ramach którego zużyte powietrze jest filtrowane, a następnie mieszane z tlenem. Dodatkowo regulowana jest jego temperatura i wilgotność. Instalacje zamknięte są powszechnie wykorzystywane w samolotach oraz wszędzie tam, gdzie z różnych względów nie może zajść cyrkulacja powietrza między pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz.

powrót do góry

Co to jest woda lodowa?

Woda lodowa jest czynnikiem chłodzącym powszechnie wykorzystywanym w nowoczesnych systemach chłodzenia, takich jak klimatyzacja. Jako czynnik chłodzący woda lodowa może występować w postaci czystej wody lub wody z dodatkami zapobiegającymi jej zamarzaniu. Jednym z najpopularniejszych dodatków zapobiegających zamarzaniu wody lodowej jest 30% roztwór glikolu etylenowego.

Klimatyzatory oparte na wodzie lodowej stosuje się najczęściej w dużych instalacjach w obiektach wielkopowierzchniowych. W instalacjach tego typu freon stosowany jest tylko w stacji zewnętrznej, a więc w miejscu, w którym następuje wymiana ciepła z wodą. Następnie schłodzona woda jest pompowana do instalacji w pomieszczeniach, gdzie następuje wymiana ciepła z powietrzem. Temperatura wody lodowej wynosi zazwyczaj ok. 60C, ale może być niższa.

powrót do góry

Co to są agregaty chłodnicze?

Agregat chłodniczy jest sercem każdego układu klimatyzacji. Jego rolą jest dostarczanie odpowiednio schłodzonego czynnika chłodzącego do chłodnicy zainstalowanej w budynku. Powietrze przepływające przez chłodnicę odbiera chłód z czynnika chłodzącego, a następnie – przy pomocy systemu kanałów – jest rozprowadzane po budynku lub pomieszczeniu.

Co do zasady działania agregaty chłodnicze działają tak samo jak agregaty znane z domowych lodówek. Pracą agregatu chłodniczego steruje układ elektryczny pieca oraz termostat pokojowy. Do pracy agregat potrzebuje energii. Większość agregatów jest zasilana energią elektryczną o napięciu 230 V lub 400 V. Agregaty instaluje się na zewnątrz budynku. Możemy tutaj wyróżnić agregaty gruntowe (montowane na gruncie), agregaty dachowe (montowane na dachu budynku) oraz agregaty ścienne (montowane na zewnętrznej ścianie budynku).

powrót do góry